The Coi là một công ty thành viên của TDH, đang xúc tiến và chuẩn bị đầu tư các dự án Du lịch Môi trường. Nắm bắt hơi thở của tre, đưa tinh thần của tre, đưa nhịp điệu của tre vào công trình kiến trúc là một trong những công việc của các Kiến trúc sư thiết kế The Coi. Chúng tôi xin giới thiệu dưới đây một số hình ảnh công trình với chủ đề Vũ điệu của Tre.

1. Nhà hàng Mai với diện tích 650m2

Vũ điệu của Tre trong một vài công trình của The Coi
Vũ điệu của Tre trong một vài công trình của The Coi

2. Villa 2 phòng ngủ với diện tích 164m2