Khách hàng : NHÀ MÁY ĐIỆN MÔNG DƯƠNG AES

Vị trí : Quảng Ninh

Dịch vụ: Thay thế nồi hơi mới Van F/W

Năm : 2019