Ngày 9/3/2023, tại TP HCM, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp tổ chức Tọa đàm giới thiệu Luật Dầu khí năm 2022 đến các nhà thầu dầu khí.

Tham dự buổi Tọa đàm có ông Trần Thanh Tùng – Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có các Thành viên HĐTV Tập đoàn: Bùi Minh Tiến, Trần Bình Minh, Nguyễn Văn Mậu; các Phó Tổng Giám đốc: Dương Mạnh Sơn, Lê Ngọc Sơn, Phạm Tiến Dũng; cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng, các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Về phía Hội Dầu khí Việt Nam có TS. Nguyễn Quốc Thập – Chủ tịch Hội; cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Hội.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại diện Petrovietnam đã giới thiệu tóm tắt nội dung Luật Dầu khí năm 2022. Theo đó, ngày14/11/2022, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Dầu khí mới (Luật Dầu khí 2022) – đây là lần đầu tiên Luật Dầu khí của nước ta được sửa đổi một cách toàn diện kể từ khi được ban hành lần đầu tiên vào năm 1993. Luật Dầu khí 2022 gồm 11 Chương, 69 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, quy định các vấn đề liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Luật Dầu khí 2022 được đánh giá có nhiều điểm mới, tiến bộ, nhiều nội dung mang tính đột phá: Phạm vi điều chỉnh được mở rộng; cùng với đó một số khái niệm mới được bổ sung để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật; một số khái niệm cũng được điều chỉnh để phù hợp với thực tế;… Cụ thể như, Điều tra cơ bản về Dầu khí là một nội dung mới, nhằm thiết lập khung pháp lý cho việc thực hiện và quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Chính sách của Nhà nước về dầu khí được thể hiện rõ ràng, có nhiều ưu đãi: không thu tiền sử dụng khu vực biển cho điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; chính sách khuyến khích đầu tư; khuyến khích chia sẻ và tiếp cận, cùng sử dụng các cơ sở hạ tầng, công trình dầu khí sẵn có.

Trong hoạt động dầu khí, cơ sở để triển khai hoạt động dầu khí là hợp đồng dầu khí được ký kết trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định cụ thể của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp của các dự án khai thác tận thu (đây là một nội dung mới phản ánh nhu cầu thực tế nhiều mỏ dầu khí đang được khai thác ở giai đoạn cuối).

Tại Tọa đàm, các đại biểu cũng được thông tin về chương trình hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022. Việc xây dựng Nghị định nhằm cụ thể hóa một số quy định của Luật để thống nhất cách thức thực hiện và sự phối hợp giữa các bên liên quan (tổ chức, cá nhân, nhà thầu, Petrovietnam, cấp thẩm quyền). Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (Hợp đồng mẫu PSC) sẽ là Phụ lục của Nghị định. Nghị định phải được ban hành không muộn hơn tháng 6/2023 để có hiệu lực vào ngày 01/7/2023.

Nguồn: Tập đoàn dầu khí PVN