Chân dung vị trí

Trưởng Dự án điện Co-gen là một quản lý với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự án điện Co-gen, nắm vững nguyên tắc vận hành và quản lý, lập kế hoạch, phát triển các dự án điện và nhà máy điện trong ngành Co-gen. Đồng thời, tư vấn, đề xuất các cơ hội kinh doanh tiềm năng trong ngành này nhằm mang lại hiệu quả cao.

 

Mô tả công việc

  1. Các công việc quản lý dự án Điện (Co-gen):

– Phát triển Kinh doanh: Lựa chọn, xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh tiềm năng trong ngành điện Co-Gen, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đánh giá nhu cầu của khách hàng.

– Lập kế hoạch chiến lược: Xây dựng một kế hoạch kinh doanh toàn diện vạch ra định hướng, mục tiêu và mục đích chiến lược cho công ty con Co-Gen, bao gồm đến xu hướng thị trường, dự báo tài chính và cơ hội tăng trưởng.

– Quản lý dự án: Giám sát quy trình quản lý dự án từ đầu đến cuối, bao gồm khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát dự án, để đảm bảo bàn giao nhà máy Co-Gen kịp thời và thành công cho khách hàng công nghiệp.

– Quan hệ với khách hàng và các bên liên quan: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan chính, bao gồm khách hàng công nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý, để tạo điều kiện hợp tác, đảm bảo quan hệ đối tác và đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

– Lập kế hoạch và phân tích tài chính: Tiến hành phân tích tài chính để đánh giá tính khả thi và lợi nhuận của các dự án Co-Gen, bao gồm ước tính chi phí, dự báo doanh thu và đánh giá rủi ro. Phát triển các mô hình tài chính và chiến lược đầu tư để thu hút nguồn vốn và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

– Lãnh đạo nhóm: Tuyển dụng, phát triển và quản lý đội ngũ chuyên gia có chuyên môn đa dạng, bao gồm kỹ sư, quản lý dự án và chuyên gia phát triển kinh doanh, để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh và đạt được các mục tiêu.

– Kiến thức và đổi mới trong ngành: Theo kịp các xu hướng của ngành, tiến bộ công nghệ và những thay đổi về quy định trong lĩnh vực Co-Gen. Xác định các cơ hội đổi mới và khác biệt hóa, chẳng hạn như khám phá công nghệ mới hoặc giải pháp năng lượng bền vững.

– Giao tiếp và Đàm phán: Truyền đạt một cách hiệu quả đề xuất giá trị của các nhà máy Co-Gen tới khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Đàm phán hợp đồng, giá cả và các điều khoản để đảm bảo các giao dịch và hợp tác kinh doanh có lợi nhuận.

  1. Các công việc khác:

– Thực hiện các công việc hỗ trợ cho các phòng ban liên quan khi được yêu cầu.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Bảng mô tả công việc chi tiết

 

Yêu cầu công việc

– Hiểu biết sâu rộng về hệ thống điện (Co-gen), bao gồm cả các phương pháp sản xuất, quản lý, và vận hành.

– Kiến thức về quy định và tiêu chuẩn ngành về an toàn, môi trường và vận hành hệ thống điện.

– Khả năng lập kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án liên quan đến đầu tư và vận chuyển điện Co-gen.

– Hiểu biết về quản lý rủi ro và khả năng đưa ra quyết định chiến lược cho các dự án.

– Kiến thức về tài chính, quản lý nguồn vốn, và khả năng lập kế hoạch tài chính cho các dự án đầu tư.

– Hiểu biết về cách ước tính và quản lý các nguồn tài chính cần thiết cho vận hành hệ thống.

– Kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ để quản lý và động viên đội ngũ của mình.

– Khả năng tạo môi trường làm việc tích cực và động viên sự phát triển chuyên nghiệp của nhân viên.

– Khả năng phân tích dữ liệu và thông tin phức tạp để đưa ra quyết định chiến lược.

– Khả năng giao tiếp mạch lạc và hiệu quả, bao gồm viết báo cáo và thuyết trình.

– Kỹ năng giao tiếp tốt với các bên liên quan bên ngoài, bao gồm khách hàng, đối tác, và cơ quan quản lý.

– Khả năng tư duy chiến lược để đưa ra các kế hoạch và chiến lược dài hạn cho hệ thống điện Co-gen.

– Tuân thủ cao đối với các quy định và tiêu chuẩn về an toàn, môi trường và đạo đức nghề nghiệp.

– Tính trách nhiệm đối với tác động của hoạt động Co-gen đến môi trường và cộng đồng.

– Khả năng hoạt động hiệu quả trong điều kiện áp lực cao và xử lý các tình huống khẩn cấp.

– Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

Quyền lợi

  • Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
  • Trợ cấp cơm trưa, điện thoại, hiếu hỉ, đi lại công tác
  • Môi trường làm việc thú vị, nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng.
  • Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

 

Thông tin liên hệ

Phòng Nhân sự tuyển dụng

💁‍♀️ +84 (0) 28 3910 5181   Ext 110    hr@tdholdings.vn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại