Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác và nhà cung cấp

Chúng tôi xin chính thức thông báo về sự thay đổi tên pháp nhân của Công ty, như sau:

Tên cũ: CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDING (Viết tắt: TD HOLDING)

Tên mới: CÔNG TY TNHH TRUONG DINH HOLDINGS (Viết tắt: TD HOLDINGS)

Ngày hiệu lực của thay đổi: 24/08/2023.

Đây đơn thuần chỉ là sự thay đổi tên nhằm phù hợp với định hướng phát triển và không có bất cứ sự thay đổi nào về cơ cấu chủ sở hữu hoặc bộ máy quản lý. Việc đổi tên này cũng không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ và cam kết của chúng tôi trong các văn bản thỏa thuận / hợp đồng / giao dịch giữa Công ty chúng tôi và các Quý khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email admin@tdholdings.vn trong trường hợp Quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới thay đổi này.

Trân trọng,

Trương Đình Hòe

Tổng Giám đốc