Ngày nay khi các vấn đề toàn cầu đặt ra thách thức cho cả nhân loại, khi những xung đột về địa chính trị trên thế giới xảy ra, thiên tai, biến đổi môi trường, thế giới đối diện với sự cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng năng lượng, lương thực… thì công nghệ xanh lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Thị trường công nghệ xanh đang vô cùng tiềm năng mà doanh nghiệp nào đi trước sẽ có nhiều lợi thế.

Lợi ích của công nghệ xanh

Công nghệ xanh đang và sẽ là xu thế của thế giới. Công nghệ xanh sẽ dần dần thay thế công nghệ truyền thống. Bởi nó mang lại những lợi ích lớn lao không chỉ đối với mỗi ngành nghề, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân mà nó còn mang lại lợi ích cho quốc gia, cho toàn thế giới cả ở hiện tại và tương lai.